This funnel is in sandbox payment gateway mode

Use 4111-1111-1111-1111 as your credit card

Exclusive Offer For: Modern Business Owners

VRTNARSKI KOLEDAR
IN PRIROČNIK 2024

Velik stenski koledar za konkretno pomoč pri vsakodnevnih opravilih na sonaravnem vrtu.

Vsaka zelenjava ima svoj idealni čas setve in presajanja na vrt in zate imamo točne datume (in ure) za 45 najbolj pogostih zelenjav.

Web sketches
Web sketches

VSE OB PRAVEM ČASU

Si želiš bujnega vrta skozi celotno leto, a vse seješ v sredini maja in konec poletja vrt ostane prazen?

Rastline na zelenjavnem vrtu izvirajo iz različnih krajev celotnega sveta. Poglej spodaj, iz katerega kontinenta izvira nekatere zelenjave, ki ti mogoče trenutno ne uspevajo:

Jajčevci

Južna in vzhodna Azija

Česen

Centralna Azija

Čebula

Centralna in zahodna Azija

Paradižnik

Južna Amerika (Andi)

Buče

Severna amerika

Lubenica

Južna Afrika

Torej, naši predniki so na različnih koncih sveta (in podnebja) žlahtnili in vzgajali ogromno rastlin, ki jih dandanes vzgajamo na enem mestu - na našem vrtu.

Nemogoče je, da bi vse te rastline lahko sejali in vzgajali na enak način. Vsaka rastlina potrebuje setev ob pravem času, da bo rasla v njej izvornih klimatskih pogojih.

IDEALNI DATUMI SETVE SO KLJUČ DO USPEHA

Poleg priprave univerzalno rodovitnih tal, je pravočasna setev ključ do uspeha. Vrt Obilja je znan po zelo zgodnjih pridelkih špinače, korenja, redkvice, boba, graha in zimskih pridelkih pora, ohrovta, brokolija, motovilca ter seveda bujnih poletnih pridelkih.

Od samega začetka vrtnarjenja si beleživa kje in kdaj kaj raste. Če slučajno kaj ne ostane zabeleženo, vsakih 14 dni fotografirava vrt. S tem imava podatke in informacije iz katerih črpava znanje za načrtovanje novih vrtnarskih sezon.

V 10 letih vrtnarjenja in sledenju biodinamičnem pristopu dela z naravo izoblikovala sistem dela, ki deluje v celinskem podnebju Slovenije. Ne “izumljajmo tople vode” vsako leto znova in znova. Vrtnarski koledar in priročnik nudi tudi informacije, kdaj pravočasno sejati semena za vzgojo lastnih sadik.


ENA GREDA ZA VEČ RASTLIN

Ogromno truda vložiš v pripravo vrta. Za pravo mera poznavanja rastlin in načrtovanja, lahko isto površino izkoristiš najmanj za dve setvi.

Na Vrtu Obilja vsako gredo v eni sezoni zasadiva 2 ali 3 zasaditve za najboljši izkoristek prostora. Torej na isti gredi od marca do maja raste špinača, od maja do avgusta visok fižol in od avgusta do novembra kitajsko zelje. Vrtnarska sezone je dolga 365 dni (letos celo 366), zato izkoristimo vrtove, da nas obdarujejo z obiljem pridelkov.

VSE NA ENEM MESTU

Vrtnarski koledar in priročnik je z namenom velik, da smo nanj lahko spravili več informacij, kot jih nudi preprosti setveni koledar! Le tako je lahko tudi dovolj pregleden, ter nudi dovolj prostora za zapiske.

Takšne zapiske na koledarju ima recimo vrtnarka Andreja: FOTOGRAFIJA

Vse te detajle smo vključili v Vrtnarski koledar in priročnik:

Opis k vsakemu mesecu posebej.

Pregledna in velika okenca za zapiske ob katerih so tudi biodinamični podatki iz Setveni koledar po Marii Thun.

Preglagani datumi za setev in presajanje več kot 45 različnih vrst zelenjave!


Legenda za lažji koledarski pregled.
Diagram zelenjave z zapisanimi predlogi datumov za setve in presajanje.

Seznam zelenjave na diagramu razdeljene na plod, cvet, list in korenino.


Vrtni načrt Vrta Obilja za pomoč pri načrtovanju.

"The Ultimate Sales and Marketing Playbook transformed my business – I doubled my revenue in just three months!"

George Sampson

Small Business Owner

"This playbook is a game-changer! My customer base grew exponentially, and I've never felt more confident in my marketing strategies."

Harmony Ti

Digital Marketing Consultant

"I can't believe the incredible impact this book has had on my sales – it's like having a secret weapon for success!"

Samantha Jane

eCommerce Store Owner

The Ultimate Sales and Marketing Playbook

money imac

From The Desk of [Your Name]
[Location],

Dear Business Owner,

Are you tired of struggling to make a dent in the ever-competitive world of sales and marketing? You're not alone. In today's rapidly changing landscape, countless businesses are fighting to stay afloat while grappling with outdated marketing tactics and dwindling customer interest.

But what if I told you there's a way to break free from this vicious cycle? A proven formula that can propel your business to the forefront of your industry, leaving your competitors in the dust?

Introducing "The Ultimate Sales and Marketing Playbook" – a game-changing resource that compiles the wisdom of top sales and marketing experts into one comprehensive guide. This playbook is your golden ticket to transforming your business, boosting your sales, and creating a legion of raving fans.

Imagine having all the answers at your fingertips. In this book, you'll discover:

  • Benefit: Our products are delivered immediately
  • Feature: Explain the benefit of your products
  • Icon: Change the icons in the settings

But that's not all! By securing your copy today, you'll also gain access to exclusive bonuses, including video masterclasses, cheat sheets, and case studies that will supercharge your journey to marketing mastery.

The time for action is now. Don't let this opportunity slip through your fingers – grab your copy of "The Ultimate Sales and Marketing Playbook" today and unlock the potential that lies within your business.

But that's not all! By securing your copy today, you'll also gain access to exclusive bonuses, including video masterclasses, cheat sheets, and case studies that will supercharge your journey to marketing mastery.

The time for action is now. Don't let this opportunity slip through your fingers – grab your copy of "The Ultimate Sales and Marketing Playbook" today and unlock the potential that lies within your business.

2,000

Happy Customers

5 out of 5 Stars

STORY TIME:

How a Struggling Entrepreneur Transformed into a Sales and Marketing Titan

Gold egg with money

Once upon a time, in a small town far, far away, there was a passionate entrepreneur named Sam. Sam had dreams of building a thriving business that would make a positive impact on his community. He poured his heart and soul into his venture, but no matter what he tried, he couldn't seem to attract enough customers to stay afloat.

Within the pages of this life-changing guide, Sam discovered a treasure trove of wisdom from the world's top sales and marketing experts. He learned how to craft magnetic hooks that reeled in customers, how to tell powerful stories that built trust and loyalty, and how to create irresistible offers that his audience simply couldn't refuse.

Armed with this newfound knowledge, Sam set out to transform his struggling business. He implemented the strategies and tactics he had learned from the playbook, and the results were nothing short of extraordinary.

In just a few short months, Sam's business took off like a rocket. His sales skyrocketed, his customer base exploded, and his once-dwindling venture was now the talk of the town. People from far and wide flocked to experience the magic that Sam had created.

But Sam didn't stop there. He knew that he couldn't keep this game-changing knowledge all to himself. He set out on a mission to share the secrets of "The Ultimate Sales and Marketing Playbook" with other struggling entrepreneurs and help them achieve the same remarkable success.

Now, Sam's incredible story can be your story too. By claiming your FREE+Shipping copy of "The Ultimate Sales and Marketing Playbook," you'll unlock the same powerful strategies that catapulted Sam to the top of his industry. It's time to turn the page on your own journey to success – don't miss your chance to write your own legendary tale.

Get "The Ultimate Sales and Marketing Playbook" for FREE, Just Cover Shipping!

Picture this: A treasure chest filled with the most powerful sales and marketing strategies, proven to skyrocket your business success. Imagine having access to this invaluable resource, and the best part? It's yours for FREE – all you have to do is cover the shipping!

That's right! In an exclusive FREE+Shipping offer, we're giving away copies of "The Ultimate Sales and Marketing Playbook" to ambitious entrepreneurs like you who are ready to take their businesses to the next level. This incredible guide is your key to unlocking the true potential of your business, and it's just a few clicks away.

Why are we giving away this game-changing book for FREE? Simple. We believe in the power of sharing knowledge, and we want to help as many entrepreneurs as possible to achieve the success they've always dreamed of. This is our way of paying it forward – and we know that once you've experienced the incredible transformation this playbook brings to your business, you'll want to do the same.

But don't wait! This exclusive FREE+Shipping offer won't last forever. Thousands of entrepreneurs are already claiming their copies, and supplies are running out fast.

Secure your FREE copy of "The Ultimate Sales and Marketing Playbook" now, and unlock the secrets to exponential business growth. Remember, all you have to do is cover the shipping – and the rest is pure gold.

"WORTH EVERY PENNY"

Sam P. - Real Customer Review

"I LOVE THIS BOOK!!"

George R. - Real Customer Review

HOW TO GET STARTED

But that's not all! By securing your copy today, you'll also gain access to exclusive bonuses, including video masterclasses, cheat sheets, and case studies that will supercharge your journey to marketing mastery.

The time for action is now. Don't let this opportunity slip through your fingers – grab your copy of "The Ultimate Sales and Marketing Playbook" today and unlock the potential that lies within your business.

FREE BONUS #1

CLAIM YOUR COPY OF 30 SECRET TACTICS

But that's not all! By securing your copy today, you'll also gain access to exclusive bonuses, including video masterclasses, cheat sheets, and case studies that will supercharge your journey to marketing mastery.

The time for action is now. Don't let this opportunity slip through your fingers – grab your copy of "The Ultimate Sales and Marketing Playbook" today and unlock the potential that lies within your business.

FREE BONUS #2

GET MY 4 HOUR TRAINING COURSE

But that's not all! By securing your copy today, you'll also gain access to exclusive bonuses, including video masterclasses, cheat sheets, and case studies that will supercharge your journey to marketing mastery.

The time for action is now. Don't let this opportunity slip through your fingers – grab your copy of "The Ultimate Sales and Marketing Playbook" today and unlock the potential that lies within your business.

FREE BONUS #3

GET MY 4 HOUR TRAINING COURSE

But that's not all! By securing your copy today, you'll also gain access to exclusive bonuses, including video masterclasses, cheat sheets, and case studies that will supercharge your journey to marketing mastery.

The time for action is now. Don't let this opportunity slip through your fingers – grab your copy of "The Ultimate Sales and Marketing Playbook" today and unlock the potential that lies within your business.

100% FREE COPY, JUST PAY SHIPPING & HANDLING

The time for action is now. Don't let this opportunity slip through your fingers – grab your copy of "The Ultimate Sales and Marketing Playbook" today and unlock the potential that lies within your business.

1

Contact Information

Contact

2

Payment Information

Payment

1

Contact Information

Contact

Welcome Back

Enable 1 click checkout by entering the number have sent to your phone ending with

shipping details

2

Payment Information

Payment

Vrtnarski koledar in priročnik 2024
First Price
Velik stenski koledar za konkretno pomoč pri vsakodnevnih opravilih na sonaravnem vrtu. Z več informacijami sedaj služi tudi kot priročnik. V vrtnarskem koledarju in priročniku najdete točne datume za setev sadik, direktno setev in presajanje na gredo, za vsako zelenjavo posebej. Vsebuje tudi letni diagram zelenjave in mnogo drugih koristnih podatkov. Vse informacije v koledarju so usklajene s podatki iz Setveni koledar Marie Thun in podpirajo sonaravno vrtnarjenje brez prekopavanja tal. Specifični napotki z datumi veljajo za nepokrite vrtove v celinski Sloveniji.

Order Summary

Customer Details

Subtotal

Taxes

Total

But that's not all! By securing your copy today, you'll also gain access to exclusive bonuses, including video masterclasses, cheat sheets, and case studies that will supercharge your journey to marketing mastery.

The time for action is now. Don't let this opportunity slip through your fingers – grab your copy of "The Ultimate Sales and Marketing Playbook" today and unlock the potential that lies within your business.

But don't wait! This exclusive FREE+Shipping offer won't last forever.

Thousands of entrepreneurs are already claiming their copies, and supplies are running out fast.

But that's not all! By securing your copy today, you'll also gain access to exclusive bonuses, including video masterclasses, cheat sheets, and case studies that will supercharge your journey to marketing mastery.

The time for action is now. Don't let this opportunity slip through your fingers – grab your copy of "The Ultimate Sales and Marketing Playbook" today and unlock the potential that lies within your business.

FAQ

Frequently Asked Questions

What is the book really about?

A: This comprehensive guide provides proven sales and marketing strategies from top industry experts, designed to help you boost your sales, expand your reach, and create a loyal customer base.

Who is this book for?

A: "The Ultimate Sales and Marketing Playbook" is perfect for entrepreneurs, small business owners, marketing professionals, and anyone looking to improve their sales and marketing game.

How does the FREE+Shipping offer work?

A: For a limited time, we're offering the book for FREE – all you have to do is cover the shipping cost. Just click the "Claim Your FREE+Shipping Copy Now!" button, fill in your details, and we'll ship the book to your doorstep.

What if I'm not satisfied with the book?

A: We're confident that "The Ultimate Sales and Marketing Playbook" will exceed your expectations. However, if you're not completely satisfied with your purchase, please contact our customer support team, and we'll do our best to address your concerns.

Copyright 2023 - All Rights Reserved